• 0366 280 15 76
 

İÇ KONTROL

İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir.

İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.

Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.

Varlıkların korunması konusunda güvence verir.

İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.

Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.

İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.

Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.

 

BİRİM FAALİYET RAPORALRI

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

 

HİZMET STANDARTLARIMIZ

Hizmet Envanter Tablosu

Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

Hassas Görevler

 

BAŞKANLIĞIMIZ PERSONELİ GÖREV TANIMLARI

KYS-GT-085-Daire Başkanı

KYS-GT-086-Şube Müdürü

KYS-GT-088-Mimar

KYS-GT-089-Çevre Mühendisi

KYS-GT-090-İnşaat Mühendisi

KYS-GT-091-Harita Mühendisi

KYS-GT-092-Makine Mühendisi (İhale Birimi)

KYS-GT-093-Makine Mühendisi (Kontrollük Birimi)

KYS-GT-094-Bilgisayar İşletmeni (İhale Birimi)

KYS-GT-095-Bilgisayar İşletmeni (Plan Bütçe ve Raporlama Birimi)

KYS-GT-096-Elektrik Teknikeri (Konrollük Birimi)

KYS-GT-097-İnşaat Teknikeri

KYS-GT-098-Beton Teknikeri

KYS-GT-099-Elektrik Teknikeri

KYS-GT-100-Tekniker (Sürekli İşçi)

KYS-GT-101-Bilgisayar Teknisyeni

KYS-GT-102-Elektrik Teknisyeni (Bakım Onarım Birimi)

KYS-GT-103-Elektrik Teknisyeni (İhale Birimi)

KYS-GT-104-Elektrik Teknisyeni (Kontrollük Birirmi)

KYS-GT-105-Makine Teknisyeni (Bakım Onarım Birimi)

KYS-GT-106-Makine Teknisyeni (Kontrollük Birimi)

KYS-GT-107-Elektrik Teknisyeni (Taşınır Kayıt Yetkilisi)

KYS-GT-108-Maaş Mutemeti

 

BAŞKANLIĞIMIZ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

KYS-İA-081-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Doğrudan Temin Yöntemi İle Mal-Hizmet Yapım İşi İş Akış Süreci

KYS-İA-082-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hakediş Hazırlama İş Akış Süreci

KYS-İA-083-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Yolu İle Hizmet Yapım İşi İş Akış Süreci

KYS-İA-084-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım İşlemleri İş Akışı

KYS-İA-085-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Gelen Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-086-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Giden Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-087-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kesin Kabul İş Akış Süreci

KYS-İA-088-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kompanzasyon Takibi İş Akış Süreci

KYS-İA-089-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-090-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Satın Alma Yoluyla Taşınır Mal Alımları İş Akış Süreci

KYS-İA-091-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-092-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bağış ve Yardım Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-093-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-094-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-095-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Sayım İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-096-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Devir İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-097-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tüketim Malzemeleri Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-098-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetim Hesabı İş Akış Süreci

KYS-İA-099-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal Teslim İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-100-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal İade İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-101-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Geçici Kabul İş Akış Süreci 

 

PROSEDÜRLER

KYS-PR-001 Doküman Veri Prosedürü

KYS-PR-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

KYS-PR-004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü

KYS-PR-005 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü

KYS-PR 006 Kalibrayon Prosedürü

KYS-PR-009- Olağanüstü Hal Prosedürü

KYS-PR-010-Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukları Bildirme Prosedürü

KYS-PR-011 Öneri Sistemi Prosedürü

KYS-PR-012 Risk Yönetimi Prosedürü

KYS-PR-013 İç Dış İletişim Prosedürü

 

BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN KULLANILAN PROSESLER

KYS-PRS-010 Satın Alma Prosesi

KYS-PRS-032 Taşınır İşlemleri Prosesi

KYS-PRS-035 Maaş Prosesi

 

TALİMATLAR

KYS-TL-001 Klima Bakım Talimatı

KYS-TL-002 E-Posta Kullanma Talimatı

KYS-TL-003 Dilek ve Öneri Değerlendirme Talimatı

KYS-TL-004 Fotokopi Makinesi Kullanma Talimatı

KYS-TL-007 Kişisel Hijyen Talimatı

KYS-TL-008 Acil Durum Tahliye Talimatı

KYS-TL-011 Deprem Talimatı

KYS-TL-013 Yangın Talimatı

KYS-TL-014 Zehirlenme Talimatı

KYS-TL-015 Kaza Önleme Talimatı

 

PLANLAR

KYS-PL-001 Kastamonu Üniversitesi Vekalet Planı

KYS-PL-003 Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı 

KYS-PL-009 2022 Yılı Proses Faaliyet Planlaması

 

FORMLAR

KYS-FRM-070 Mal Bildirim Formu ve Zarfı

KYS-FRM-072 İlişik Kesme Belgesi

KYS-FRM-075 Aile Durumu Bildirimi Formu

KYS-FRM-076 Aile Yardımı Bildirim Formu

KYS-FRM-078 Doğum İzni (Ücretsiz) Formu

KYS-FRM-079 Doğum Yardımı Ödeneği Talep Dilekçesi

KYS-FRM-080 Evlilik İzin Onayı

KYS-FRM-081 Süt İzni Formu

KYS-FRM-082 Refakat İzin Onayı

KYS-FRM-083 İzin Formu

KYS-FRM-084 Ölüm Yardımı Ödeneği Talep Dilekçesi

KYS-FRM-085 Teblig Tebellug Belgesi

KYS-FRM-097 Kimlik Kartı Başvuru Formu

KYS-FRM-098 Personel Nakil Bildirimi

KYS-FRM-113 Ödenek Talep Formu

KYS-FRM-114 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

KYS-FRM-116 Terfi Merkezleri Takip Çizelgesi

KYS-FRM-125 İç-Dış Paydaş Beklenti Formu

KYS-FRM-160 Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (Hizmet Alımı için)

KYS-FRM-169 Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu

KYS-FRM-173 Kalibrasyon Formu

KYS-FRM-174 Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi Formu

KYS-FRM-176 Arıza Talep Formu

KYS-FRM-177 Kurumsal E- Posta İstek Formu

KYS-FRM-178 E Posta İstek Formu (Personel)

KYS-FRM-179 Dilek ve Öneri Formu

KYS-FRM-183 KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu

KYS-FRM-184 KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması

KYS-FRM-187 KVK Mevzuatı Uyarınca Banka Sözleşmesi Personel Açık Rıza Metni

KYS-FRM-188 KVK Mevzuatı Uyarınca Banka Sözleşmesi Personel Aydınlatma Metni

KYS-FRM-287 Oryantasyon Eğitimi Formu

KYS-FRM-288 Taşınır İstek Belgesi

KYS-FRM-352 Toplantı Tutanağı

 

ANALİZLER

KYS-ANL-01 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Risk Analizi

 

LİSTELER

KYS-LS-001 Düzeltici Önleyici Faaliyet Listesi

KYS-LS-006 Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi

 

İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIMIZ

İç ve Dış Paydaşlarımız

 

İÇ VE DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR

DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR

 DKK- 001 - 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

 DKK- 002 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 DKK- 003 - 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu

 DKK- 004 - 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

 DKK- 009 - 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarınınİdari Teşkilatı Hakkında KHK

 DKK- 010 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 DKK- 011 - 4857 Sayılı İş Kanunu

 DKK- 015 - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 DKK- 016 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

 DKK- 017 - 4734 Sayılı Kamu İhale KanunU

 DKK- 018 - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 DKK- 019 - 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 DKK- 025 - 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasıba Dair Kanun

 DKK- 034 - 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

 DKK- 055 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 DKY- 031 - Taşınır Mal Yönetmeliği

 DKY- 035 - Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

 DKY- 040 - Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

 DKY- 061 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik

 DKY- 062 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

 DKY- 063 - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 DKY- 064 - Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

 DKY- 082 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 DKY- 083 - Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

 DKY- 092 - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 DKY- 093 - Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

 DKY- 096 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 DKY- 097 - Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

 

 İÇ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR

 İç Kaynaklı Dökümanlar

 

BİRİM KALİTE KOMİSYONUMUZ

Adsız 

uzem logo

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.